Základy ideologie Nido

Vlasové implantáty Nido přinášejí radost mnoha lidem, které postihlo plešatění, pomáhají jim znovu získat pocit štěstí, klid mysli a pocit pohody. Plešatění je specifický problém a mnoho lidí, které to postihne, trpítaké psychicky. Technika Nido je velice jednoduchá metoda aplikacevlasových implantátů, která pomáháplešatícím lidem získat vnitřní rovnováhu a pocit vlastní hodnoty.

Definice zdraví podle WHO:

Zdraví je nejenom naprostý nedostatek nemoci nebo invalidity, ale také stav úplné, fyzické, smyslové a sociální pohody (dobré pohody). Hlavním posláním Nido je navrácení fyzického a psychického zdraví plešatícím lidem.

Implantát

Základním materiálem, ze kterého jsou zhotoveny implantáty Nido, je polybutylentereftalát (PBT), jelikož PBT je bezbarvý a podrobuje se barvení anorganickými pigmenty. Netoxické látky, jako uhlí, oxidy železa, oxid titaničitý, jsou míchány za účelem získání příslušné barvy vlasů. Barviva jsou přidávána do polymeru a míchána s ním. Na rozdíl od situace, kdy jsou materiály pokryty barvivy, pigmenty z vlasů Nido do tkánínepronikají. Ve výrobních závodech Nido (Nido Industries Co., Ltd.) se dodržují normy čistoty používané při výrobě polovodičů. Implantáty Nido jsou dostupné v deseti (10) barvách. Průřez implantátů Nido je kulatý a průměr činí 95μm ± 3μm. Povrch implantátů Nido je lesklý a je podrobován speciálnímu postupu, aby co nejvíce připomínal lidský vlas.

Antibakteriální ochrana:

Implantáty Nido jsou v místě kořene pokryté oxidem stříbrným a oxidem křemičitým (Ag2O a SiO2), které přicházejí do kontaktu se škárou a podkožní tkání. Stříbro je již dlouho známé svou netoxičností a antibakteriálními vlastnostmi. Když baktérie pronikne do prostoru mezi tkáněmi a vlasovým implantátem, ionty stříbra pronikají do bakteriální buňky a zabijí jí ničením jejího DNA. Tento účinek byl potvrzen ve studiích na různých kmenech bakterií.

Biokompatibilita:

Všechny materiály použité k výrobě vlasových implantátů Nido se vyznačují vysokou biokompatibilitou, což podmiňuje jejich bezpečné použití v živých tkaních. V případě nutnosti mohou být vlasové implantáty Nidosnadnozcelaodstraněny z pokožky, bez ponechávání jakýchkoliv částí.

Kontraindikace:

Cukrovka, závažná hypertenze, chronické infekční nemocí, jako AIDS, hepatitidy B a C, vrozenáabsence ovlasení, těžké formyalopecie, jako alopecia totalis a universalis, plešatění v průběhu syfilidy, plešatění způsobené psychickou nemocí (trichotillomanie), jizvy po úrazu nebo popáleninách s atrofickou kůží a podkožní tkání.

Zákrok:

Implantace vlasů Nido je drobný chirurgický zákrok. Jedná se o techniku vyznamenanou cenami lékařských společností, a to z důvodů dvou podstatných vlastností: bezpečnost a vysoký ukazatel držení v kůži.

Vlasové implantáty se neupevňují do kůže natrvalo, a doba jejich ponechání v kůži se lišíu jednotlivých osob. Závisí to mezi jinými na stavu pokožky hlavy, ošetřování po zákroku. Průměrně ročně dochází ke ztrátě 10 až 20 % implantátů, z tohoto důvodu se doporučují dodatečné konzultace, pro udržení požadované hustoty na stálé úrovni.
Po zákroku implantace vlasů Nido se projevuje minimální bolest. Během prvních 4-5 dnů po zákroku můžete při doteku místa zákroku pociťovat určité nepohodlí.

Krevní testy požadované před implantaci:
  1. Morfologie
  2. Hladina glukózy
  3. Kreatinin, AspAT ,ALATt, GGTP
  4. HBsAg
  5. HCV test
  6. HIV test
  7. APTT, PT

Před samotným zákrokem jevyžadovánoprovedení zkušební aplikace implantátů vlasů Nido (20-100 implantátů) za účelem ověření, zda pacient na ně není alergicky.