Případová studie

Před implantací

3000 implantáty

4500 implantáty