Studium przypadku

Przed implantacją

3000 implantów

4500 implantów