Základy ideológie NIDO

Vlasové implantáty Nido prinášajú radosť mnohým ľuďom, ktorí boli postihnutí plešivením, pomáhajú im znovuzískať šťastie, pokoj a pohodu. Plešivenie je špecifický problém a viacerí ľudia, ktorí sú nim postihnutí, trpia aj psychicky. Technika Nido je veľmi jednoduchý spôsob, ako implantovať vlasy, ktorý pomáha plešivejúcim osobám, aby znovuzískali vnútornú rovnováhu a sebavedomie.

Definícia zdravia podľa WHO:

Zdravie nie je len absolútna neprítomnosť choroby alebo postihnutia, ale aj stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody (duševnej pohody). Základným poslaním Nido je prinavrátiť plešivejúcim ľuďom ako telesné, tak aj duševné zdravie.

Implantát

Základný materiál, z ktorého sú implantáty Nido vykonané, je polybutyléntereftalát (PBT). Keďže tento materiál je bezfarebný, pridajú sa k nemu anorganické pigmenty. Za účelom dosiahnuť vhodnú farbu vlasov sa vymiešajú netoxické látky, ako je napríklad uhlík, oxidy železa, oxid titaničitý. Farbivá sa pridajú do polyméru a sa s nim vymiešajú. Pigmenty z vlasov Nido nepreniknú do tkanív – na rozdiel od iných implantátov, ktoré sú pokryté farbivami zvonku. V továrňach Nido (Nido Industries Co., Ltd.) sa dodržiavajú normy čistoty, ktoré sa uplatňujú aj pri výrobe polovodičov. Implantáty Nido sú k dispozícii v desiatich (10) farbách. Implantáty sú v priereze okrúhle, s priemerom 95μm ± 3 mikrometra. Povrch implantátov Nido je lesklý, podrobuje sa špeciálnemu procesu, vďaka ktorému sa čo najviac podobajú na ľudské vlasy.

Antibakteriálna ochrana:

Implantáty Nido sú v mieste koreňa pokryté oxidom strieborným a oxidom kremičitým (Ag2O a SiO2), ktoré sa stýkajú s dermou a podkožím. Striebro je dlhodobo známe svojou netoxicitou a antibakteriálnymi vlastnosťami. Keď baktéria prenikne do priestoru medzi tkanivom a vlasovým implantátom, strieborné ióny preniknú do bakteriálnej bunky a zabijú ju zničením jej DNA. Uvedený účinok bol potvrdený počas skúšania na rôznych bakteriálnych kmeňoch.

Biokompatibilita:

Všetky materiály, ktoré sa používajú pri výrobe vlasových implantátov Nido, sa vyznačujú vysokou biokompatibilitou, ktorá je podmienkou ich bezpečného používania v živých tkanivách. V prípade potreby sa môžu vlasové implantáty Nido z kože ľahko úplne odstrániť bez toho, aby v nej zostali nejaké ich časti.

Kontraindikácie:

Diabetes, ťažká hypertenzia, chronické infekčné ochorenie, ako je AIDS, hepatitída B a C, vrodená alopécia, ťažké formy ložiskovej plešivosti, ako je alopécia totalis a universalis, alopécia v priebehu syfilisu, alopécia spôsobená duševnými chorobami (trichotillomania), posttraumatické jazvy a jazvy po popálení s atrofickou kožou a podkožím.

Zákrok:

Implantácia vlasov Nido je drobný chirurgický zákrok. Túto techniku oceňujú lekárske spoločnosti, a to pre dve dôležité vlastnosti: bezpečnosť a vysoký ukazovateľ pretrvávania v koži.
Vlasové implantáty nie sú v koži upevnené natrvalo ako dlho zostanú v koži – je individuálne a u jednotlivých osôb rozdielne. Závisí to okrem iného od stavu pokožky hlavy a starostlivosti po zákroku. Ročne dochádza k strate priemerne 10 až 15% implantátov a preto sa odporúčajú doplňujúce zákroky za účelom zachovať stálu požadovanú hustotu.
Po implantačnom zákroku vlasov Nido pacient cíti minimálnu bolesť. Počas prvých 4-5 dní môžete po implantácii pri dotyku v mieste zákroku cítiť určité nepohodlie.

Krvné testy požadované pred implantačným zákrokom:
  1. Krvný obraz
  2. Glukóza
  3. Kreatinín, AspAT, ALATt, GGTP
  4. Antigén HBs
  5. HCV test
  6. HIV test
  7. APTT, PT

Pred zákrokom je nutné absolvovať skúšobné vštepenie implantátu Nido (20-100 implantátov), aby sa zistilo, či pacient nie je na nich alergický.